Bovengrondse infra

Werkzaamheden langs de Maas in afrondende fase

5 november 2020

Bron: Omroep Venlo

Werkzaam­heden langs de oever van de Maas zorgen er al enkele maanden voor dat wande­laars die graag door het gebied lopen op sommige plekken hun route moeten aanpassen. Het gaat om een ruim 4 kilometer lange riool­lei­ding die compleet vernieuwd wordt.

Voor Water­schaps­be­drijf Limburg (WbL) was het niet mogelijk de nieuwe leiding meteen naast de oude aan te leggen. Daarom is besloten om tijde­lijk een boven­grondse leiding in het gebied langs de Maas aan te leggen, zodat de oude leiding vervol­gens vervangen kon worden.

Explosieven in de grond

Het was volgens Arnold Janssen, bestuurslid van WbL, een grote klus geworden als het bedrijf de nieuwe leiding naast de oude zou aanleggen. ‘Tijdens ons onder­zoek kwam naar boven dat er nog  veel oude explo­sieven in de grond zitten naast de Maas, en die zouden dan eerst allemaal verwij­derd moeten worden’, legt hij uit. Vandaar dat er dus werd besloten om een tijde­lijke leiding aan te leggen.

Afrondende fase

In de zomer zijn de werkzaam­heden van start gegaan en over enkele weken wordt de nieuwe leiding in gebruik genomen. ‘De aanslui­ting in Venlo is klaar en in Velden hebben we alleen nog maar een klein stukje werk en dan kunnen we de werkzaam­heden gaan afronden. Daarna wordt de tijde­lijke leiding ook weer opgeruimd en wordt het gras opnieuw ingezaaid zodat het er over een jaar weer helemaal als normaal uit ziet’, aldus het bestuurslid van het waterschapsbedrijf.

In opdracht van Water­schaps­be­drijf Limburg voert GW Leiding­tech­niek BV de leiding­werk­zaam­heden uit in dit project.
Bekijk hier het nieuw­sitem op Omroep Venlo over het project in Velden‐Venlo.

Pin It on Pinterest

Share This