Bovengrondse infra

Start aanleg blusleiding naast Theemswegtracé in Rotterdam

3 juni 2021

In mei 2021 is GW Leiding­tech­niek BV gestart met de aanleg van de bluslei­ding langs het spoor­vi­a­duct aan de Theemsweg in Rotterdam. De opdracht is ontvangen vanuit bouwcom­bi­natie SaVe en richt zich op de detai­len­gi­nee­ring, inkoop en aanleg van de bluslei­ding. Het project heeft een lengte van ongeveer 3.200 meter onder­grondse GVK leiding. Daarbij worden ook de bronnen en afname­punten voor de brand­weer aange­legd door GW Leiding­tech­niek BV.

GW Leiding­tech­niek BV is een van de weinige gecer­ti­fi­ceerde bedrijven in Neder­land met het CIBV‐certificaat voor de levering en montage van VVB‐deelsystemen. Als organi­satie zijn wij dan ook enorm trots op onze bijdrage aan een veilig brand­wa­ter­sys­teem voor het Theemswegtracé.

Meer weten over het Theems­weg­tracé van haven­be­drijf Rotterdam is te vinden op www​.portof​rot​terdam​.com/​t​h​e​e​m​s​w​e​g​t​race

Pin It on Pinterest

Share This