Bovengrondse infra

Verdubbeling persleiding AWP 2.0 Brabantse Delta

Luchtfoto project AWP Brabantse Delta

Water­schap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de reno­va­tie / vernieu­wing van de afval­wa­ter­pers­lei­ding (AWP). Deze leiding loopt van indu­strie­ter­rein Moer­dijk naar de riool­wa­ter­zui­ve­ring in Bath. We pakken de AWP aan om ervoor te zorgen dat riool­af­val­wa­ter in West‐Brabant ook in de toekomst betrouw­baar en veilig vervoerd en gezui­verd kan worden.

Bekijk de video over de verdubbeling van de persleiding

Een belang­rijk onder­deel van de werk­zaam­he­den was het verdub­be­len van de afval­wa­ter­pers­lei­ding op een deel van het traject. In het onder­staande filmpje vertelt Harm van Ganzen­win­kel over de uitda­gin­gen die we tegen­kwa­men bij het leggen van de tweede leiding­tra­cée. En wat zie je er nu nog van? En waarom moest deze dubbele pers­lei­ding er komen? Bekijk het filmpje en kom erach­ter!

We hadden te maken met een dijk, de beek en het erf van de boer. We gingen dwars over het erf heen en door de beek met een zinker. Deze twee zaken maakten het grond­werk erg complex. Uitein­de­lijk is het mooi om te zien dat je er nu hele­maal niets meer van ziet!

Harm van Ganzen­win­kel

Direc­teur, GW Leiding­tech­niek BV

Waterschap Brabantse Delta

West‐Brabant

2019

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This