Bovengrondse infra

Even voorstellen – infrawerker Mark de Kimpe

25 maart 2022

Mark de Kimpe aan het werk in Delft

Hoe ziet een werkdag bij GW Leiding­tech­niek BV eruit? En wat maakt leidin­gen leggen nu zo’n leuk vak? We belden met infra­wer­ker Mark de Kimpe die vandaag aan het werk is in Delft.

‘Even wachten hoor, dan loop ik even weg van de bouw­plaats’. Zo neemt Mark de tele­foon op als we hem om 9:00 uur bellen. Zijn werkdag is dan al twee uur oud. ‘Op maandag ben ik om 4:30 uur ’s ochtends van huis wegge­re­den. De hele week zit ik hier ‘in de kost’. Mijn werkdag begint iedere dag om 7:00 uur en op vrij­dag­mid­dag ga ik weer naar huis. Het is geen 9 – 5 baan, maar als ik het niet leuk zou vinden, zou ik het niet doen. En ik krijg er veel voor terug: ik verdien een fijn salaris, ben lekker fysiek aan het werk in de buiten­lucht en ik heb veel vrij­heid in mijn werk.’

Van varkensboer naar leidinglegger

Eigen­lijk heeft Mark een agra­ri­sche achter­grond. Hij volgde een mbo‐opleiding aan het MAS in Helmond in de rich­ting varkens­hou­de­rij. Hierna ging hij aan de slag als varkens­ver­zor­ger bij Van Gennip. ‘Leuk werk, maar wel de hele dag binnen. De man van mijn nichtje werkte als infra­wer­ker. Dat leek mij ook wel wat. Ik liet me 1 dag in de week omscho­len en ging werken voor de vader van onze direc­teur Wim van de Westerlo. Sinds­dien is het bedrijf veran­derd van naam en over­ge­no­men. Sinds 7 jaar werk ik bij GW Leiding­tech­niek BV, maar eigen­lijk werk ik nu al bijna mijn hele leven voor dezelfde familie. En dat bevalt me hart­stikke goed!’

Water‑, riool‐ en blusleidingen

Momen­teel werkt Mark aan een project in Delft. Hij legt hier samen met zijn collega John een water­lei­ding aan voor een pomp­sta­tion. ‘Onze leve­ran­cier heeft eerst sleuven gemaakt. Met een grote boor gaan ze wel 18 meter de grond in. We gaan een leiding leggen van 500 meter lang. Onze buis heeft een door­snee van zo’n 80 centi­me­ter.’ Een typi­sche klus voor ons? ‘De projec­ten die ik doe zijn heel verschil­lend, dat maakt mijn werk zo leuk. De ene keer werk ik, zoals nu, in de bebouwde wereld. De andere keer sta ik in de weilan­den. We leggen water­lei­din­gen, riool­lei­din­gen maar ook blus­lei­din­gen voor de brand­weer.’

De deur van de directeur staat open

Dit project is een flinke klus. Tot aan de zomer­va­kan­tie zit Mark, samen met zijn collega John, door­de­weeks in een vakan­tie­huisje in de buurt. Vindt hij dat niet erg? ‘Werken op locatie hoort erbij en ik doe het graag. In ons vakan­tie­huisje heb ik alle vrij­heid. En John kan lekker koken.’ En als er een keer iets is met het thuis­front? Dan wordt het opge­lost. ‘Ik zat eens in de kost voor een project in Bergen op Zoom. Mijn zoon zat net in de brug­klas en dat liep niet lekker. Die jongen had zijn vader nodig. Ik belde Wim en er werd wat gere­geld. Dat is het voor­deel van werken in een kleine platte orga­ni­sa­tie. Je kent elkaar, de lijnen zijn kort. Is er iets? Dan staat de deur voor je open en wordt het voor je gere­geld.’

Nieuwe collega’s gezocht

Op dit moment staan er diverse vaca­tu­res open. Waarom zouden mensen moeten solli­ci­te­ren? ‘Ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk. Je kan bij ons een mooie cent verdie­nen, maar je moet er ook wat voor over hebben. Het is geen 9 – 5 baan, maar je hebt wel veel vrij­heid. Samen met mijn collega’s maak ik voor iedere klus een plan­ning en samen zorgen we ervoor dat we die halen. Ik heb fijne collega’s en twee super fijne bazen. En iedere zomer voor de bouwvak is er een grote barbe­cue voor alle collega’s en hun gezin­nen. Met een goed gevulde tap, dat is ook niet onbe­lang­rijk!’

Pin It on Pinterest

Share This