Archief

Realisatie

Realisatie

Een andere disci­pline binnen de acti­vi­teit kennis­ont­wik­ke­ling van GW Leiding­tech­niek BV is Reali­sa­tie

Bedrijfsbureau

Bedrijfsbureau

Het Bedrijfs­bu­reau voor­ziet in het maken van bestek­ken, begro­tin­gen, bere­ke­nin­gen en teke­nin­gen

Traineeship

Traineeship

Naast kennis­ont­wik­ke­ling in voor­be­rei­ding en uitvoe­ring is GW Leiding­tech­niek BV tevens actief in ambi­ties, ruimte, persoon­lijke groei en ontwik­ke­ling van haar mede­wer­kers

Stage bij GW Leidingtechniek BV

Stage bij GW Leidingtechniek BV

Hoi, mijn naam is Harry Jr. Rüger, 22 jaar en ik woon in Oss. Op dit moment zit ik in het derde leer­jaar van de oplei­ding Civiel­tech­ni­sche Bedrijfs­kunde aan de Avans Hoge­school.

Aangenaam, ik ben Mathijs Vervoort!

Aangenaam, ik ben Mathijs Vervoort!

Aange­naam, mijn naam is Mathijs Vervoort. Momen­teel zit ik in het eerste jaar van de studie Civiele Tech­niek aan de Avans Hoge­school in Den Bosch. In mijn zoek­tocht naar een leuke stage kwam ik GW Leiding­tech­niek BV tegen en er was meteen een klik.

Mag ik me even voorstellen?

Mag ik me even voorstellen?

Mijn naam is Koen Hoeij­ma­kers, 18 jaar en student aan de oplei­ding Civiele Tech­niek van Avans Den Bosch. Bij mijn oplei­ding aan Avans Hoge­school in ‘s‑Hertogenbosch hoort een oriën­te­rende stage van tien weken.

Persleiding

In opdracht van de gemeente Bergen op Zoom gaat GW Leiding­tech­niek BV het werk “Vervan­ging pers­lei­ding gemaal Plas­tic­slaan” uitvoe­ren.

Rioolwatertransportleiding

Binnen het aange­no­men werk van Ploegam BV uit Geffen, gaat GW Leiding­tech­niek BV de omman­te­ling van de riool­wa­ter­trans­port­lei­ding van het Water­schap Aa en Maas uitvoe­ren ten bate de krui­sing met de ontslui­tings­weg Heeswijk‐Dinther Zuid

Aanleg Afvalwatertransportleiding

GW Leiding­tech­niek BV was laagste inschrij­ver voor het project ‘Aanleg Afval­wa­ter­trans­port­lei­ding Groede – Bres­kens’ in opdracht van Water­schap Schel­de­stro­men

Kuijpers paardenhouderij

GW Leiding­tech­niek BV krijgt van de heer Kuij­pers uit Helmond opdracht riole­ring 
 aan te leggen op de paar­den­hou­de­rij aan de Scheeps­tal in Helmond

Aboma certificering

20 augus­tus 2014: GW Leiding­tech­niek ontvangt van Aboma certi­fi­ce­ring haar VCA**, CKB en NEN‐
 EN‐ISO 9001 certi­fi­caat

Pin It on Pinterest