Featured

In opdracht van gemeente Roermond heeft GW Leidingtechniek BV de overkluizing van de Maasnielderbeek gerenoveerd. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden werd gekozen voor zowel open ontgraving als het werken een besloten ruimte – via de overkluizing zelf.
Werken in een besloten ruimte in Maasnielderbeek

Werken in een besloten ruimte in Maasnielderbeek

In opdracht van gemeente Roer­mond heeft GW Leiding­tech­niek BV de over­klui­zing van de Maasniel­der­beek gere­no­veerd. Voor het uitvoeren van de werk­zaam­heden werd gekozen voor zowel open ontgra­ving als het werken een besloten ruimte – via de over­klui­zing zelf.

Verplaatsing rioolgemaal in Neer (Limburg)

Verplaatsing rioolgemaal in Neer (Limburg)

De opdracht vanuit Water­schaps­be­drijf Limburg (WBL) is om het riool­ge­maal in Neer te verplaatsen naar ‘binnen­dijks’. Hier­voor zet WBL meer­dere disci­plines in om dit moge­lijk te maken. 

Vervangen persleiding Velden‐Venlo

Vervangen persleiding Velden‐Venlo

In opdracht van Water­schaps­be­drijf Limburg is GW Leiding­tech­niek BV ingezet voor het aanleggen van een tijde­lijke pers­lei­ding van Velden tot aan de ontvangstput gelegen op de Sint Urba­nusweg. Nabij riool­ge­maal Velden werd de tijde­lijke pers­lei­ding gekop­peld op de bestaande HDPE pers­lei­ding. In totaal ging het om een ruim 4 kilo­meter lange pers­lei­ding, welke compleet is vernieuwd.

Persleiding RWZI Maarssen

Persleiding RWZI Maarssen

Vanwege de sane­ring van een aantal kleine riool­wa­ter­zui­ve­rings­in­stal­la­ties (RWZI) in Maarssen, is besloten om het riool­water van Maarssen aan te sluiten aan de vernieuwde RZWI Leid­sche Rijn.

WPB Oirschot

WPB Oirschot

Infra­tech­ni­sche werk­zaam­heden op het terrein van WPB Oirschot, in opdracht van Hoppen­brou­wers Tech­niek BV

ORO Deurne

ORO Deurne

Aanleg onder­grondse infra op het terrein van ORO Woon­voor­zie­ning Het Rijtven te Deurne, in opdracht van Croon Elec­tro­tech­niek BV

Pin It on Pinterest