Featured

Verdubbeling persleiding en renovatie AWP 2.0 – Brabantse Delta

Verdubbeling persleiding en renovatie AWP 2.0 – Brabantse Delta

Water­schap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de reno­va­tie / vernieu­wing van de afval­wa­ter­pers­lei­ding (AWP). Deze leiding loopt van indu­strie­ter­rein Moer­dijk naar de riool­wa­ter­zui­ve­ring in Bath. We pakken de AWP aan om ervoor te zorgen dat riool­af­val­wa­ter in West‐Brabant ook in de toekomst betrouw­baar en veilig vervoerd en gezui­verd kan worden.

Rioolrenovatie Oss‐Oijen

Rioolrenovatie Oss‐Oijen

In opdracht van water­schap Aa en Maas heeft GW Leiding­tech­niek BV in de periode van april tot en met decem­ber 2021 een deel van het stam­ri­ool tussen Oss en Oijen gere­no­veerd. GW Leiding­tech­niek BV heeft eerder al fase 1 uitge­voerd en hebben nu ook het werk voor fase 3 op zich genomen.

Vervangen persleiding Velden‐Venlo

Vervangen persleiding Velden‐Venlo

In opdracht van Water­schaps­be­drijf Limburg is GW Leiding­tech­niek BV ingezet voor het aanleg­gen van een tijde­lijke pers­lei­ding van Velden tot aan de ontvangst­put gelegen op de Sint Urba­nus­weg. Nabij riool­ge­maal Velden werd de tijde­lijke pers­lei­ding gekop­peld op de bestaande HDPE pers­lei­ding. In totaal ging het om een ruim 4 kilo­me­ter lange pers­lei­ding, welke compleet is vernieuwd.

Persleiding RWZI Maarssen

Persleiding RWZI Maarssen

Vanwege de sane­ring van een aantal kleine riool­wa­ter­zui­ve­rings­in­stal­la­ties (RWZI) in Maars­sen, is beslo­ten om het riool­wa­ter van Maars­sen aan te sluiten aan de vernieuwde RZWI Leid­sche Rijn.

WPB Oirschot

WPB Oirschot

Infra­tech­ni­sche werk­zaam­he­den op het terrein van WPB Oirschot, in opdracht van Hoppen­brou­wers Tech­niek BV

ORO Deurne

ORO Deurne

Aanleg onder­grondse infra op het terrein van ORO Woon­voor­zie­ning Het Rijtven te Deurne, in opdracht van Croon Elec­tro­tech­niek BV

Pin It on Pinterest