Ondergrondse infra

Cultuurtechnisch

RWZI Bath staat even stil

RWZI Bath staat even stil

De influentleiding en het hoofdverdeelwerk bij RWZI Bath zijn aan vervanging toe. In opdracht van Brabantse Delta gaat GW Leidingtechniek BV hiermee aan de slag door het plaatsen van GVK buizen in de leiding en het hoofdverdeelwerk.
Leidingrenovatie van Westerhoven tot Waalre

Leidingrenovatie van Westerhoven tot Waalre

In opdracht van Waterschap de Dommel wordt van oktober 2022 tot en met maart 2023 het transportriool gerenoveerd op drie locaties tussen Westerhoven en Waalre. GW Leidingtechniek BV werkt voor dit project in opdracht van hoofdaannemer Aarsleff Leidingrenovatie BV.
Verdubbeling persleiding en renovatie AWP 2.0 – Brabantse Delta

Verdubbeling persleiding en renovatie AWP 2.0 – Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de renovatie / vernieuwing van de afvalwaterpersleiding (AWP). Deze leiding loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath. We pakken de AWP aan om ervoor te zorgen dat rioolafvalwater in West-Brabant ook in de toekomst betrouwbaar en veilig vervoerd en gezuiverd kan worden.
Rioolrenovatie Oss‐Oijen

Rioolrenovatie Oss‐Oijen

In opdracht van waterschap Aa en Maas heeft GW Leidingtechniek BV in de periode van april tot en met december 2021 een deel van het stamriool tussen Oss en Oijen gerenoveerd. GW Leidingtechniek BV heeft eerder al fase 1 uitgevoerd en hebben nu ook het werk voor fase 3 op zich genomen.
Werken in een besloten ruimte in Maasnielderbeek

Werken in een besloten ruimte in Maasnielderbeek

In opdracht van gemeente Roermond heeft GW Leidingtechniek BV de overkluizing van de Maasnielderbeek gerenoveerd. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden werd gekozen voor zowel open ontgraving als het werken een besloten ruimte – via de overkluizing zelf.

Pin It on Pinterest